Prvňáčci dostali Slabikáře

V pondělí 22. listopadu přišel prvňáčkům balík od kocoura Sama. V něm je čekaly Slabikáře. Nafouknutými balónky svoji novou knížku oslavili a přípitkem potvrdili, že je do konce roku celé přečtou. Nejlepší písaři dostali i povolenku na psaní perem. Byl to slavnostní den. Foto zde.

Plyšákový den

Druháci si  v pondělí užívali plyšákový den. Donesli si svého mazlíčka, který je celý den  provázel během výuky. Nejenže si napsali o svém plyšovém příteli pár vět, kde ho představili, ale také s ním počítali a nakonec si ho i namalovali. Plyšákový den se nám povedl…. zde je pár fotek.

Oznámení školní jídelny

Vážení rodiče, 
od 1.11. 2021 jsme nuceni zvýšit cenu obědů vzhledem k stále se navyšujícím  nákladům za potraviny. Děkujeme za pochopení a připomínáme strávníkům, kteří platí stravné přes účet, aby nezapomněli zvýšit své příkazy k úhradě.

Ceník obědů

  • žáci do 10 let*………………..27,- Kč
  • žáci ve věku nad 10 let*….29,- Kč

do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (školní rok končí 31. 8.), ve kterém dosahují uvedeného věku (viz vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění)

Fotografování

Připomínáme  fotografování jednotlivců  11. 10. ( sada fotografií,  dobrovolný odběr). Pokud o fotografie nemáte zájem nebo chcete např. společnou fotografii sourozenců, prosím napište to do notýsku. Děkujeme.

Zprávy ze školní družiny

Žádáme rodiče, aby do 31. října 2021 uhradili školné za ŠD na 1. pololetí.
POZOR!!!! Od letošního školního roku je možné provést bezhotovostní platbu na číslo účtu vedeného u KB 115-5494990237/ 0100. Do zprávy pro příjemce uveďte:
Školní družina – jméno a příjmení žáka
variabilní symbol: 365

Částka zůstává stejná jako v loňském roce, tzn.:
400,- kč pro žáky, kteří navštěvují ŠD pravidelně včetně kroužků
400,- kč pro žáky, kteří navštěvují 2 kroužky
200,- kč pro žáky, kteří dochází jen na ranní provoz nebo na jeden kroužek.
Platbu v hotovosti přijímáme v nadepsané obálce jako doposud. Děkujeme.

Sběr starého papíru

Podzimní sběr starého papíru proběhne od čtvrtka do pátka-ve dnech 30. září. a 1. října. Prosíme, zapojte se třeba i několika kilogramy, každý kilogram může pomoci složit tunu! 

 A každá tuna papíru znamená přibližně 17 ušetřených stromů!

Sběr kaštanů, žaludů a pomerančové kůry

Byl zahájen sběr kaštanů, žaludů a  sušené pomerančové kůry.  Zvážené  kaštany, žaludy  nebo usušená kůra se odevzdává paní školnici a lísteček, kde je jméno sběrače a váha nasbíraných plodů/ kůry, předají  své třídní učitelce/učiteli.

 Peníze utržené za sběr budou použity na školní výlety a akce školy.  Nejlepší sběrači budou oceněni na konci šk. roku.