Rozlučka našich páťáků

V pondělí proběhla na školní zahradě rozlučková párty našich páťáků, připravili si představení, program a také výborné občerstvení, dokonce ani moderování slavnosti se nezalekli! Velké díky patří také paní učitelce Kubešové, která jim po celou dobu přípravy byla výbornou průvodkyní. Přejeme našim absolventům pohodové vykročení do nových škol a mnoho dalších životních úspěchů. Foto zde.

Výlet 1. a 2. třídy

Prvňáci a druháci vyjeli ve středu za zvířátky na farmu Wenet. Společně jsme si užili blízké setkání s hospodářskými zvířaty i s těmi ze vzdálenějších míst světa. Počasí nás sice trochu pozlobilo, ale i tak jsme se vyblbli na  prolézačkách a houpačkách. Foto. 

Organizace konce školního roku 2020/2021

  • 28. – 29. 6. – třídnické práce, vybírání a rozdávání učebnic (prosíme o jejich kontrolu, případné slepení), program se může lišit v jednotlivých třídách
  • 28. – 29. 6.  ukončení vyučování  pro  1., 2. a 3. třídu v cca 11:40 hod, pro ostatní třídy v cca 12 hodin dle kapacitních možností školní jídelny
  • 30. 6. – oběd se vydává už od cca 10.30 hod (do cca 11.30). 
  • 30. 6. – slavnostní ukončení školního roku, vysvědčení, předpokládaný konec  9.00 – 9.30hod, provoz šk. družiny do 14.00 hod.

Informace ze školní jídelny

Přeplatky stravovacího účtu  na konci roku
O vrácení přeplatku na konci roku je možné požádat v kanceláři vedoucí jídelny.
Jak bude možné přeplatek vyzvednout?
– Hotově v kanceláři školní jídelny denně od 7,15 – 9,45
– Žádost  o vrácení na účet (pouze u částky vyšší než 100 Kč).
Pokud si přeplatek nevyzvednete, bude automaticky převeden na úhradu stravy v dalším období.

Pokud nebude Vaše dítě  obědvat poslední školní den 30.6. v jídelně  ( např. odchází hned po rozdání vysvědčení apod. ), prosíme o odhlášení obědu nejpozději do 24.6.. Děkujeme za pochopení.                                                                               

Fotografování tříd

 Společné fotografování tříd proběhne 21.6. . Pokud by chtěl někdo navíc ještě společné skupinky s kamarády, prosím, oznamte to třídnímu učiteli/ učitelce, aby nedocházelo k nedorozuměním. Cena společné fotografie je 50 kč,  cena fotografie s kamarády je 30 Kč. Děkujeme za pochopení.

Předškolák v Bělovsi

Ve čtvrtek 10.6. se uskutečnilo jedno z jinak třech pravidelných setkání předškoláků a jejich rodičů u nás ve škole. O to bylo vzácnější a naplněnější. Rodiče se dozvěděli všechny důležité informace od pana ředitele a budoucí paní učitelky. Děti si vyzkoušely, jaké je učení ve třídě, seznámily se, představily se, ukázaly, jak poznají pravou a levou stranu, že se umí podepsat, jak krásně umí malovat atd. Aktivity probíhaly na koberci, v lavicích i s interaktivní tabulí a snad poznaly, na co se mohou těšit. Odměnou jim byly i jednička, medaile a lízátko. Společně jsme si pak prošli celou školu, družinu i jídelnu. Všichni byli moc vděční za toto setkání a už se těšíme na září. Doufejme, že PREZENČNĚ!! Foto zde.

Červnový sníh

To bylo překvapení! Na “Dětský den”- prvního června, přestože jsme doufali, že bude teplo (i když  na počasí se nemůžeme letos spolehnout), napadl SNÍH.
Tu radost v dětských očích jsme si užily i my učitelky. Děti stavěly, hnětly, tvořily, skládaly, bouraly, válely se a ti nejstarší i koulovali své spolužáky nebo spolužačky. Byla to prostě velká zábava. Tímto děkujeme všem, kteří nám  tento zážitek zařídili. Foto zde.