Den rodin

Den rodin se slaví 15. května, Den matek již druhou květnovou neděli a Den otců, který není ještě tak známý, bude třetí červnovou neděli. Na oslavu těchto svátků si  prvňáci připravili básničkové pásmo, druháci písničku a kytaristé a břišní tanečnice krátké vystoupení. I díky vlastnoručně vyrobeným sladkým i slaným zákusků jsme rodičům připravili příjemné odpoledne. A kdo si chtěl se svými dětmi opravdu užít, mohl si ještě něco hezkého vyrobit. I když nám počasí nepřálo a museli jsme se vejít do třídy, nevadí, alespoň jsme k sobě měli opravdu blízko. Foto zde.

Dotazníkové šetření pro rodiče žáků 4. tříd

Vážení rodiče žáků 4. tříd. 
Obrátil se na nás Nejvyšší kontrolní úřad s prosbou o dobrovolnou spolupráci při realizaci dotazníkového šetření, které je součástí probíhající kontrolní akce č. 22/02 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu digitálního vzdělávání“.
Účelem dotazníkového šetření je získat informace o pohledu ředitelů, učitelů a rodičů žáků na oblast digitálního vzdělávání na základních školách.

Dotazník pro rodiče je k vyplnění zde. 

Děkujeme za spolupráci.

Zápis pro ukrajinské uprchlíky

K zápisu do ZŠ  v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  2. června 2022 od 13:00 – 15:00

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації  2. червня 2022  od 13:00 – 15:00

Dlja zarachuvannja do ZNZ u period z 1 po 30 kvitnja ne možut‘ podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterpity perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. 1 st. a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja. Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin rejestraciji periodu z 2.červnja 2022  od 13:00 – 15:00

Fotografování tříd

 Společné fotografování tříd proběhne 19.5. 2022 . Pokud by chtěl někdo navíc ještě společné skupinky s kamarády, prosím, oznamte to třídnímu učiteli/ učitelce, aby nedocházelo k nedorozuměním. Cena společné fotografie je 50 Kč,16 cena fotografie s kamarády je 30 Kč. Děkujeme za pochopení.

Keramické překvapení

Konečně vám můžeme prozradit, jaká krásná srdíčka vyrobili prvňáci maminkám ke Dni matek. Vyráběli jsme je v keramické dílně v DDM v Hronově s pomocí paní Moniky Bohadlové a za odměnu jsme si mohli ”odpočinout” na horolezecké stěně. Foto.

Čarodějnice ve školní družině

V pátek 29. dubna (po obědě)  budeme mít na školní zahradě REJ ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ

  • Program : čarodějnická módní přehlídka
  • hry, soutěže
  • míchání lektvarů
  • slalom na koštěti
  • hledání havěti
  • motání myšího ocasu
  • hod pařátem

Děti si přinesou buřtíka, popř. něco jiného na opékání. Buřtík musí být nařezaný a v podepsaném sáčku. Chléb a pití bude zajištěno.

Předpokládaný konec v 15,00 hod.