Ztráty a nálezy

Informujeme, že po prázdninovém úklidu zbylo ve škole neuvěřitelné množství strojení, bot, cviček, bačkor ….  Vše je vystaveno v přízemí hlavní budovy do 14.10.  2022. Po tomto datu budou nerozebrané věci odvezeny do charity… Děkujeme.

Zprávy ze školní družiny

Žádáme rodiče, aby do  31. října 2022 uhradili školné za ŠD na 1. pololetí.   POZOR!!!!  Platbu lze provést bezhotovostně na účet školy.
Číslo účtu vedeného u KB 115-5494990237/ 0100. Do  zprávy pro příjemce  uveďte: 
Školní družina – jméno a příjmení žáka, variabilní  symbol: 365

Částka zůstává stejná  jako v loňském roce, tzn.:
400,- kč pro žáky, kteří navštěvují ŠD pravidelně včetně kroužků
400,- kč pro žáky, kteří navštěvují 2 kroužky
200,- kč  pro žáky, kteří dochází jen na ranní provoz nebo na jeden kroužek.
Platbu v hotovosti přijímáme  v nadepsané obálce jako doposud. 
Děkujeme.

Sběr starého papíru

Podzimní  sběr starého papíru proběhne od úterý do středy -ve dnech 11.-12. října.  Prosíme, zapojte se třeba i několika kilogramy, každý kilogram může pomoci složit tunu! 

 A každá tuna papíru znamená přibližně 17 ušetřených stromů!

Sběr kaštanů, žaludů a pomerančové kůry

Byl zahájen sběr kaštanů, žaludů a  sušené pomerančové kůry.  Zvážené  kaštany, žaludy  nebo usušená kůra se odevzdává paní školnici a lísteček, kde je jméno sběrače a váha nasbíraných plodů/ kůry, předají  své třídní učitelce/učiteli.

 Peníze utržené za sběr budou použity na školní výlety a akce školy.  Nejlepší sběrači budou oceněni na konci šk. roku.

 

Přihlášky na školní kroužky

Pomalu  budou na škole začínat svou činnost školní kroužky, prosím, kdo ještě váháte s přihlášením, přihlaste se co nejdříve…
Poslední volná místa jsou na kroužku deskových her – povede ho zkušená paní učitelka Mgr. Monika Štěpánková, kroužek je zdarma ( financovaný z MŠMT), děti v něm rozvíjí logické myšlení, strategie, učí se nové nejen deskové hry … 
Další kroužek, který není zcela obsazen a určitě stojí za Vaši pozornost je hra na flétničky– která má pozitivní vliv na dýchací ústrojí, protože si díky ní osvojí děti správnou techniku dýchání, je poměrně snadná na naučení, děti hned po pár hodinách mohou slyšet první výsledky ….
Plně neobsazené kroužky jsou také Bavíme se sportem 1.-2. třída a Badatelé- kde si děti samy vyzkouší různé pokusy…. Přihlášky na kroužky zde.

Naši prvňáci

V naší škole jsme přivítali 17 nových prvňáčků. Do nového života „Školáků“ jim hodně úspěchů popřál pan místostarosta Ing. Jan Čtvrtečka a ředitel školy pan Mgr. Libor Zelený.  Foto zde.