Prořez stromů před školou

Upozorňujeme, že v těchto dnech probíhá před školou prořezávání stromů. Prosíme rodiče a děti, aby dbali zvýšené pozornosti při pohybu kolem školy ev. použili boční vstup na školní dvůr. 

Den rodin

„Máme vás rádi, mámy, tátové…“ – taková slova písničky dnes odpoledne zněla školou při malé oslavě svátku všech maminek a Dne rodin. Děti z 1. třídy zazpívaly písničky, druháci přidaly krásné básničky, se svým vystoupením se představil i kytarový kroužek. Nechyběly dárečky, malé občerstvení a kdo chtěl, mohl si vyrobit pěkné srdíčko. Foto.

Dopravní soutěž mladých cyklistů 2023

V úterý 16. 5. se naši žáci zúčastnili okresní soutěže na dopravním hřišti v Náchodě. Soutěž probíhala ve 4 disciplínách. Jízda zručnosti, jízda na dopravním hřišti, zdravověda a dopravní předpisy (testy PSP). Na plnění jednotlivých částí soutěže dohlíželi policisté, strážníci, zdravotníci nebo pracovníci Besipu. Naši páťáci (Tomáš Skřivánek, Adam Krtička, Stella Hvězdová a Elen Bartoňová ) se ve své kategorii umístili na pěkném 5. místě z 13. družstev.  Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy! Foto zde.

Třídní schůzky

Srdečně Vás zveme na společné třídní schůzky ve čtvrtek 18. května 2023 v 17 hodin. ( Platí pro 2.,3., 4. a 5. třídu.)

Pozor !! Třídní schůzka 1. třídy se bude výjimečně konat už ve středu 17. května v 17 hodin. 

Čarodějnice ve školní družině

I v naší školní družině se stalo PÁLENÍ ČARODĚJNIC dlouholetou tradicí.  Děti v průběhu celého týdne  vyráběly a kreslily čarodějnice a moc se pátek 28. dubna těšily.  Hned po obědě zavítaly malé čarodějnice i čarodějové  na naší školní zahradu a  hravé odpoledne bylo zahájeno jejich představením. Poté následovaly soutěže  v hodu do pavoučí sítě,  hledání  havěti, házení pařátkem, kreslení čarodějnice a překážková dráha s koštětem. Děti po splnění  všech úkolů získaly malou odměnu. Na závěr jsme si opekli buřtíky a čarodějnici upálili. Foto zde.
Děkujeme p. Bednářové za sladké muffinky, které pro děti napekla.

Dotazníkové šetření

Vážení rodiče, 
rádi bychom Vám poděkovali za Váš čas  a  spolupráci při nedávném dotazníkovém šetření. Školský odbor města Náchod nám předal výsledky, z kterých vyplývá, že jste převážně spokojeni s materiálními podmínkami školy. V odpovědích jsme zaznamenali opakované upozornění na nevyhovující prostory družinské šatny, družiny a absence tělocvičny. K tomuto problému bychom rádi dodali, že budovy jsou majetkem města a škola tento problém vnímá  a snaží se s městem Náchod, našim zřizovatelem,  tuto problematiku řešit.

 Co se týká spolupráce školy a rodičů, klimatu školy, úrovně vzdělávání apod. i zde jsme moc rádi, že převládalo kladné hodnocení, velmi si ceníme Vašeho ocenění a chvály, moc nás to těší! Na druhou stranu bereme velmi vážně i Vaše postřehy, které jste v dotaznících uvedly a které by nám mohly pomoci zkvalitnit výuku. Jsou pro nás cennými zdroji informací a budou nám sloužit jako podněty pro náš další rozvoj. Ještě jednou děkujeme! 

Podrobný přehled dotazníkového šetření najdete zde.

 

Zahajujeme sběr léčivých bylin

Sbíráme tyto léčivé byliny
           sedmikráska /květ/
           hluchavka /květ/
           jitrocel /list/
           bříza /list/
           smetánka lékařská – pampeliška /list/
           kopřiva /nať/
           černý bez /květ/

Do školy je děti nosí usušené a zvážené. Lístek s hmotností a jménem byliny předávají třídní učitelce /učiteli.  Prosíme zapojte se do sběru, třeba jen malým dílem…
Na nejlepší sběrače čeká na konci roku odměna.

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

 

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola v Náchodě, 1. máje 365, jako příslušný správní orgán, rozhodl podle ustanovení § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto: VÝSLEDKY  ZDE.

 

Mc Donald´s Cup

V pátek 21. 4. se 19 kluků z naší školy zúčastnilo okrskového kola fotbalového turnaje Mc. Donald’s Cup. I když jsme byli v podstatě na domácím hřišti v Bělovsi a rozhodně jsme měli největší počet fanoušků, nepodařilo se nám obsadit přední místa. Nutno vyzvednout výkony Matěje Doležala a Matěje Meduny z mladších a Adama Škripka, Vaška Mrštíka a v bráně hrajícího Lukáše Goise ve starší kategorii. Foto.

 

Jarní sběr starého papíru

Jarní sběr starého papíru proběhne od úterý do středy-ve dnech 25. dubna a 26. dubna 2023. Prosíme, zapojte se třeba i několika kilogramy, každý kilogram může pomoci složit tunu! 

 A každá tuna papíru znamená přibližně 17 ušetřených stromů!