Sběr starého papíru

Jarní sběr starého papíru proběhne od úterý do středy-ve dnech 27. a 28. dubna. Prosíme, zapojte se třeba i několika kilogramy, každý kilogram může pomoci složit tunu! 

 A každá tuna papíru znamená přibližně 17 ušetřených stromů!

Informace k návratu dětí do škol

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí MŠMT bude, jak už víte, od 12.4. probíhat prezenční i distanční výuka.

V týdnu od 12.4.2021 a každý další lichý týden přijdou prezenčně do školy děti z 1.,3. a 4. třídy.

V týdnu od 19.4.2021 a každý další sudý týden přijdou prezenčně do školy děti z 2. a 5. třídy.

 • V týdnech, kdy nejsou děti ve škole, probíhá distanční výuka.
 • Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna účastí dětí na testování na COVID 19. Pokud se žák neúčastní testování je zakázána jeho přítomnost ve škole. 
 • Žáky budeme testovat AG LEPU – testem (výtěr v přední části nosu) v pondělí a ve čtvrtek daného týdne. (U testování, v případě nutnosti,  můžete být přítomni.) 
 • V případě pozitivního testu u vašeho dítěte budete vyzváni k jeho vyzvednutí a dojití na PCR – testy. Pokud se pozitivita nepotvrdí, žák se bude moci vrátit do školy. (Když se potvrdí v pondělí, půjde žák do karantény, když ve čtvrtek, půjde celá třída.)
 • Pokud bylo vaše dítě pozitivně testováno na COVID 19 RT- PCR testem a následně mu byla nařízena izolace, má ochrannou lhůtu 90 dní, ve které se na něj nevztahuje testování. (Toto musíte doložit potvrzením. Potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě.)
 • Ve škole budou nadále platit všechna režimová opatření jako nošení ochrany úst, zvýšená hygiena rukou, dezinfekce pracovních a společných prostor, atd.
 • Škola bude organizována tak, že se jednotlivé třídy nebudou v šatně, škole, jídelně ani družině potkávat. Ranní družina bude od 6. 30. Žáci, kteří chodí do ranní družiny, budou otestováni tam. 
 • Provoz školní družiny je nezměněný, ranní družina od 6:30 hod, odpolední do 16 hodin.  


  Organizace dne – koncové hodiny, začátek vyučování ZDE
  Video s testováním žáků… zde.

Věřte, že se celou situaci a především testování vašich dětí budeme snažit profesionálně zvládnout tak, aby děti netrpěly fyzicky a hlavně psychicky. Aby neměly strach z testování, ale radost z návratu do školy!

Zprávy ze školní jídelny k provozu od 12.4.

Od 12.4. začínáme opět vařit. Všechny třídy, které budou ve škole na prezenční výuce  tj. 1.,3., a 4.  budou mít obědy přihlášené automaticky v liché týdny do konce měsíce dubna.  2. a 5. třídy budou mít obědy automaticky  přihlášeny pouze na příští -sudý týden.
Pokud si někdo bude chtít přihlásit nebo odhlásit oběd, může přes internet v aplikaci strava.cz, mailem nebo telefonicky.
Přihlásit obědy si mohou i žáci, kteří budou mít distanční výuku. Jídlo jim bude vydáno do jídlonosiče. Přesný čas vyzvednutí upřesníme.
Odhlásit a přihlásit obědy přes aplikaci strava.cz Vám půjde v případě, že máte na kontě dostatek financí.

Výuka od 12.4.

Vážení rodiče,
i když situace je stále nepřehledná a prozatím nemáme žádné vyjádření z MŠMT, zasíláme alespoň stručné základní informace.  Uvědomujeme si, že současná situace není ideální, ale bohužel se musíme řídit nařízeními vlády. Věříme, že snad brzy bude líp!.

Od 12.4. se po týdnu  budou  třídy střídat v prezenční a distanční výuce.
V týdnu od 12.4.2021 a každý další lichý týden přijdou prezenčně do školy děti z 1.,3. a 4. třídy.
V týdnu od 19.4.2021 a každý další sudý týden přijdou prezenčně do školy děti z 2. a 5. třídy.
V týdnech, kdy nejsou děti ve škole, probíhá distanční výuka.
Další informace Vám brzy přineseme.

Zápis budoucích prvňáků

Vážení rodiče,

vzhledem k  vývoji epidemiologické situace budou i v letošním roce probíhat zápisy bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Stáhněte si přihlášku – v odkaze  pod  příspěvkem
Při vyplňování přihlášky, prosím, věnujte pozornost vyplnění správného e mailu a  Vašeho telefonního čísla. Na email Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky, které je nutné dovyplnit, podepsat a doručit  ve dnech  1.4. – 11.4. 2021 s kopií rodného listu (prostá kopie bez ověření)  do školy následujícím způsobem:

 • e mailem – pouze s uznávaným elektronickým podpisem
 • prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky
 • poštou
 • vhozením do schránky na škole.

V případě, že Vám registrační formulář během chvíle nepřijde, zkontrolujte ještě SPAM. 
Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, je nutné při vyplňování formuláře zaškrtnout příslušné políčko a následné vyplnit žádost o odklad, která Vám  bude  doručena emailem. Pro udělení odkladu školní docházky je nutné doložit 2 povinná doporučení  – např. z PPP Náchod,  dětského lékaře nebo logopeda.

 V případě, že nebudete dítě registrovat on-line, můžete si vyzvednout vytištěnou žádost o přijetí  přímo ve škole, rádi Vám pomůžeme.

Po ukončení mimořádných opatření bychom rádi děti i Vás pozvali do školy, seznámili Vás s prostředím školy i učiteli a alespoň trochu vynahradili dětem  zápis.  Moc se na ně už teď těšíme!

Příměstský tábor 2021

Nabídku příměstského tábora můžete najít zde. Tábor zajišťuje „Bavíme se sportem“,  s kterým chodí  „v necovidové době“ i na naší škole děti cvičit každý týden a máme s ním jen dobré zkušenosti.

Uzavření škol i pro 1. a 2. třídu

Od pondělí 1.3.2021 dochází k uzavření škol také pro 1. a 2. třídu, žáci přecházejí na distanční výuku. Informace dostanou žáci/rodiče e-mailem nebo je naleznete na stránkách jednotlivých tříd.  Videovýuka bude vedena v prostředí GoogleMeet –  děti již dobře znají z podzimu. Pro připojení lze použít počítač, tablet i mobil. 

Moc si přejeme a doufáme, že se všichni brzy potkáme ve škole!! Ale teď to musíme nějak zvládnout, přejeme Vám hodně sil a zdraví do této nelehké doby.                                                                                                                                                                            Pracovníci ZŠ Běloves

Provoz školní jídelny po dobu uzavření školy (1.3. 2021 – ?)

Z důvodu uzavření školy byly obědy ve školní jídelně automaticky odlášeny všem strávníkům.  Školní jídelna bude vařit jen v případě, že bude dostatečný počet strávníků. Vařili bychom od úterý 2.3. 2021. Jídlo je možné odebrat pouze do jídlonosiče.  Zájemci o obědy se budou moci přihlásit na mailové adrese jidelna@zsbeloves.cz nebo na telefonním čísle 491 814 387. Oběd je nutné přihlásit nejpozději do 10 hodin předcházejícího dne.  Obědy se budou vydávat od 11:30 do 12:30 hodin.

 

 

Chirurgické roušky a respirátory

Od čtvrtka 25.2. vláda doporučuje nošení chirurgické roušky ( ne látkové) nebo respirátoru na místech setkávání více lidí. A škola mezi tato místa určitě patří. Prosíme o respektování tohoto nařízení. Děkujeme.