Domácí výuka

Už druhý týden jsou školy uzavřené, ale výuka na naší škole dál pokračuje! Museli jsme se rychle novým podmínkám přizpůsobit a zodpovědně se postavit k vzdělávání našich žáků. Využíváme k tomu moderní technologie, starší žáci v praxi cvičí získané dovednosti z hodin informatiky a denně se společně učí,  ale i mladší žáci se už umí přihlásit do virtuální učebny na Google disku i zahájit videokonferenci. Učitelé nahrávají videa, audia, využívají zajímavé webové aplikace a snaží se změnit styl výuky, aby byl co nejefektivnější i v nových podmínkách. Foto.
Věříme, že nově získané zkušenosti nás posunou dál! Moc děkujeme také Vám, rodičům, za podporu a spolupráci.
Přejeme všem  veselou mysl, pevné zdraví a těšíme se zase na osobní shledání!

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISŮM K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 1. Zápisy budou probíhat od 2. do 9. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí
  ve škole. 
 2. Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání budou podávány  bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole následujícími způsoby:
 • do datové schránky školy, 
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail), 
 • poštou, 
 • vhozením do schránky školy.
 1. Po doručení žádosti škola zašle zákonnému zástupci na e-mailovou adresu (telefonní číslo) přidělené registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení v případě vyhovění žádosti. Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude doručováno v souladu se správním řádem.
 2. Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitelky/ředitele školy.
 3. Žádost je možné stáhnout zde a z webových stránek města Náchoda. Pokud nemá zákonný zástupce přístup k internetu, popř. nemá možnost si žádost vytisknout, může si ji po dohodě s ředitelkou/ředitelem školy vyzvednout v úterý 7. dubna 2020 ve škole.
 4. Žádosti jsou pro všechny školy jednotné, zákonný zástupce v záhlaví žádosti vyplní název školy, do které žádost podává – tedy Základní škola, Náchod, 1. Máje 365
 1. Po ukončení mimořádných opatření školy uspořádají setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli.

  Děkujeme za pochopení a těšíme se na nové prvňáčky a klidný školní rok 2020/2021.

                                                                                                         Pedagogičtí zaměstnanci školy

Vyzvednutí školních materiálů, sdělení šk. jídelny

Ve škole si děti nechaly pracovní sešity, učebnice a někteří učitelé ještě přidali další materiály. Všechny tyto věci jsme umístili hned za vstupními dveřmi, kde si je budete moci  „bezkontaktně :-)“  vyzvednout  v úterý a ve středu v dopoledních hodinách od 8 do 12 hodin. Do prostoru  vestibulu prosím vstupujte jednotlivě.  Foto zde.
Pokud by se Vám z vážných důvodů čas nehodil, prosím, kontaktujte nás! 

Peníze za stravenky, které jsou v těchto dnech automaticky odhlášeny, budou přesunuty na placení obědů v dalších měsících (po skončení mimořádného opatření).

Důležitá upozornění

Vážení rodiče,
vzhledem k dalšímu vývoji  situace budeme posílat žádosti o ošetřovné pouze elektronicky. Stačí zaslat email (na adresu zs_nachod_beloves@mybox.cz), kde bude uvedeno jméno Vašeho dítěte ( ev. rodné číslo) a my Vám zašleme zpět el. podepsané potvrzení. Škola vyplňuje pouze první stranu – část A tiskopisu.   V případě dotazů, nás prosím kontaktujte mailem nebo telefonem.
Na dotazy rodičů, kteří potřebují vyzvednout učebnice a pracovní sešity ve škole upřesňujeme, že určíme čas  a den pro vyzvednutí.
 Děkujeme za spolupráci.

 

Vyučování v době zavření škol

To co nyní zažíváme, je pro nás všechny zcela nové a nečekané…. I my se snažíme na nové podmínky adaptovat a  co nejlépe a co nejefektivněji pokračovat ve výuce.  Budeme se snažit Vám  nabízet internetové odkazy a  zadávat alespoň úkoly….. Chtěli bychom také upozornit na program České televize UčiTelka, který se bude s dětmi učit a odpoledne připravovat na přijímací zkoušky . Odkaz zde. Rozvrh najdete zde.
Prosím, sledujte jednotlivé stránky tříd, kde budeme postupně zadávat studijní materiály.

Mimořádné opatření

Na základě rozhodnutí vlády  ČR ze dne 10. 3. je od středy 11. 3. základní škola i školní družina  pro všechny žáky uzavřena do odvolání.   Proto po skončení prázdnin v pondělí 16.3. 2020 NEBUDE ZAHÁJENA VÝUKA!

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

 Rodiče žáků mladších 10 let mohou uplatnit po skončení jarních prázdnin nárok na ošetřovné,  které vystavuje škola. Bližší informace a formulář zde. Formulář lze také poslat elektronicky.

Od pondělí 16.3. prosím sledujte také  stránky jednotlivých tříd, kde naleznete  aktuální informace k dalšímu domácímu vzdělávání. Budeme se snažit Vám situaci, co nejvíce ulehčit internetovými odkazy a informacemi, prosíme Vás o spolupráci. Složitost této situace si uvědomujeme, ale je nutné, aby výuka alespoň v nějaké formě probíhala dál. Děkujeme.

Informace ze školní jídelny
Po dobu přerušení provozu základní školy bude školní jídelna uzavřena pro všechny strávníky, obědy jsou odhlášeny automaticky.

Další Informace budeme průběžně aktualizovat na našich stránkách.

Nabídka hlídání dětí

Zveřejňujeme informaci o možnosti hlídání dětí od pana Vítka
Dobrý den vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli, že bychom Vám narychlo od příštího týdne nabídli hlídání dětí školního věku od 6 do 12 let, pokud nemáte jinou možnost. Máme svoje prostory Pohybových center v Náchodě a Č.Skalici a měli bychom k dispozici i lektory, kteří se starají o děti o letních prázdninách na našich Příměstských táborech. Jsme schopni zajistit pitný režim, 2 svačiny a oběd a celodenní program pro děti.

 

Pokud byste měli zájem, můžete své dítě přihlásit (viz. odkaz zde)
Dále posíláme nabídku příměstských táborů – plakát zde.

 

“Masopust držíme, nic se nevadíme, pospolu!”

A opravdu pospolu. Školáci, “školkáčci”, malí, velcí, klauni, čarodějnice, zvířátka, pohádkové bytosti, ale i tradiční masky masopustu se sešli na hřišti u sokolovny v Bělovsi, kde zahájili masopustní průvod a veselí. Na cestu se vydalo okolo 150 lidiček. Zpívalo se, hrálo na vlastnoručně vyrobené nástroje, povídalo… Prostě vše, co k takovému masopustu patří. Nakonec nechybělo ani pohoštění. Malí školáci ze školky hodovali na své zahradě a školáci ve školní pergole. Kdo chtěl, mohl si dát koblihu, koláče, chléb se škvarkami, párek v rohlíku, kávu, čaj… Moc děkujeme všem, kteří přišli i těm, kteří se jakkoliv podíleli na přípravách. A v poslední řadě i počasí, že nám vydrželo a mohli jsme si masopustní odpoledne náležitě užít. Foto.

Masopust

Mateřská škola a Základní škola v Bělovsi  srdečně zvou rodiče a děti na  MASOPUST, který se bude konat dne  20.2.2020. Začátek v 15 hodin u sokolovny. Přijďte prosím  v masce a s hudebním nástrojem ( stačí např. pokličky, bubínek …). Po krátkém průvodu se zpěvem bude zakončení na školní zahradě s možností občerstvení. Těšíme se na Vás!