Olympijský tým

Osm prvňáků a druháků reprezentovalo v pondělí  20. června  naši školu na 4. ročníku olympiády na Hamrech. Anička Ficková s Matějem Doležalem skákali  do dálky, Dáša Kozyn  s Matějem  Medunou  házeli kriketovým míčkem a na startovní čáru šedesátky a vytrvalostního běhu nastoupili Mia Voňková, Agátka Bohušová, Franta Čermák a Šimon Hvězda.  I když naše snažení  i fandění prvňáků bylo veliké, na  medailová umístění  to nestačilo. Celé dopoledne jsme si moc užili a drželi se hesla –  NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT,  ALE ZÚČASTNIT SE. Foto zde.
Přejeme všem sportovcům krásné léto.

Organizace konce školního roku 2021/2022

  • 27. – 28. 6. – třídnické práce, vybírání a rozdávání učebnic (prosíme o jejich kontrolu, případné slepení), program se může lišit v jednotlivých třídách
  • 27. – 29 . 6.  ukončení vyučování  pro  1., 2. a 3. třídu v cca 11:40 hod, pro ostatní třídy v cca 12 hodin dle kapacitních možností školní jídelny
  • 29. 6. – filmové představení, cena 60 Kč
  • 30. 6. – slavnostní ukončení školního roku, vysvědčení, předpokládaný konec  9.00 – 9.30hod, provoz šk. družiny do 14.00 hod 
  • 30. 6. – oběd se vydává už od cca 11 hod (do cca 11.30).  Prosím, pokud budete odhlašovat oběd na 30.6., nezapomeňte ho odhlásit včas, tedy do 24.6. do 10 hodin.
  • Stravenky na další školní rok, prosím, plaťte přes účet v polovině srpna (do 18.8.). Neplaťte, prosíme,  v červenci! Asi v polovině července bude vyúčtování.

Pasování na čtenáře

Po přečtení krátkého textu a slibu, že zůstanou čtení a knížkám věrni, byli prvňáčci rytířem Hronem pasováni na čtenáře. K úspěchu jim popřál místostarosta Ing. Jan Čtvrtečka, ředitelka knihovny, paní knihovnice a někteří rodiče. Bylo to velmi milé, dojemné a na čtenáře jsme byli velice  pyšní. Za odměnu si mohli dát výbornou zmrzlinu.  Foto zde.

Vrácení knih

Prosíme o vrácení vypůjčených knih do školní knihovny nejpozději do 17.6.!! Pokud bude  knihovna zavřená, mohou děti odevzdat knížky  třídní učitelce/učiteli. Děkujeme. 

Výlet na Kost

Ve čtvrtek 2. 6. byli prvňáci a druháci na výletě na hradě Kost. Po příjezdu autobusem a svačince jsme viděli produkci sokolníka. Výr velký nám létal těsně nad hlavou a prolétal bránou sestavenou z nás. Dozvěděli jsme se i zajímavé informace o chovu a lovu dravých ptáků.
 Po prohlídce hradu Kosti, kde se nám nejvíce líbily středověké zbraně a rytířská brnění, jsme shlédli šermířské divadelní představení v historickém duchu. Franta a Matěj stříleli ze zbraní, šermovali se, prali, zapalovali louče a dokonce chtěli odpálit bombu a to všechno jen kvůli pytli zlata? V každém případě pobavili nás moc.
Po výborném obědě nás ještě František nechal vystřelit z luku, vítězem byl Davča Kafka a nejlepší vrhačka sekyrou Agátka Bohušová. Potom porazili prvňáci druháky v přetahování lanem, ale nejspíš to bylo proto, že jim pomáhal. 
Závěrečné nakupování suvenýrů bylo už jen krásnou tečkou za ještě krásnějším celým výletem. Foto zde.

Dětský den

Dnes měly děti neobvyklý červnový dárek ke svému svátku!  Sníh! Děti stavěly, hnětly, tvořily, skládaly, bouraly a vzpomínaly na zimu. Ti nejstarší  koulovali své spolužáky nebo spolužačky. Byla to prostě velká zábava. Tímto děkujeme všem, kteří nám  tento zážitek zařídili.  Foto zde.

Páťáci čtou předškolákům

Protože se sklidnila epidemiologická situace, mohli jsme po dlouhé době navázat na naší škole zavedenou tradici – návštěva předškoláků ve školce – “Děti čtou dětem”. Páťáci si připravili zajímavé úryvky z knížek a  vymysleli úkoly, vztahující se k přečteným příběhům. První návštěva proběhla 27. dubna a  tématem čtených ukázek byla Červená karkulka pokaždé trochu jinak. Druhé setkání se uskutečnilo 18. května,  tentokrát jsme se zaměřili na téma kamarádi. Obě setkání se moc vydařila a školní i školkové děti si to moc užily.   Foto.

Projektový den – Zdravý životní styl

Ve středu 25.5. si páťáci pozvali do školy fitness ternérku a výživovou poradkyni Markétu Hrádkovou, DiS. Ta s námi strávila celé dopoledne a provedla nás tímto projektem. Nejprve jsme si společně zacvičili s hudbou – intervalový trénink, posilování, protahování – dostali jsme docela do těla. Potom jsme si povídali o zdravé stravě, diskutovali jsme třeba o tom, kolikrát denně je dobré jíst a jestli můžeme vynechávat snídani. Poznávali jsme netradiční luštěniny a obiloviny a vyplňovali křížovku. Na závěr jsme uvařili jednu slanou dobrotu – čočkovou pomazánku a jednu sladkou – jáhlový dezert. Oba pokrmy měly u páťáků velký úspěch. Moc děkujeme paní Markétě za bezvadné dopoledne! Foto.