Mikuláš ve školní družině

Stejně jako každý rok, i letos k nám zavítal Mikuláš s nebeským a pekelným doprovodem. 
A že nám v pekle vybrali čerty veselé, naučily se děti užitečné dovednosti, jako je čertovské potápění nebo drbání nosu jazykem. 
Podlézání pod metlou se nevyhnulo ani paním vychovatelkám, ty si pak za odměnu mohly vystřihnout tanec se samotným čertem. Děti dostaly kromě nadílky i čertovské vysvědčení a puzzle z fotek .
A protože si ani letos čerti s sebou nikoho neodnesli, oslavili jsme to diskotékou. Foto zde.

Betlémský příběh

Ve středu 29. 11. se prvňáci a druháci na zámku Potštejn stali součástí Betlémského příběhu. Společně s Barunkou a andělem Arielem putovali upravenými interiéry zámku za betlémskou hvězdou, až se nakonec dostali do Betléma, kde spatřili krásný výjev Svaté rodiny. Všem se líbilo i ve vánočně vyzdobeném Pohádkově a v zámecké cukrárně. Nakonec nechybělo i nakupování. Foto.

Stávka

Vážení rodiče,
z důvodů zmíněných v přiloženém dopise ČMOS PŠ se  naše škola rozhoda připojit ke stávce konané 27. listopadu 2023. V pondělí 27. listopadu 2023 bude tedy škola, školní jídelna a družina uzavřena. ( Obědy budou automaticky odhlášeny.)
Mrzí nás, že Vám tímto krokem působíme komplikace, ale domníváme se, že investice do vzdělání je důležitá a školy mohou poskytovat kvalitní vzdělání ve chvíli, kdy fungují všechny složky vzdělávacího procesu.

IT technika

Naši žáci běžně využívají různé informační a komunikační technologie (ICT). K tomu mají k dispozici interaktivní tabuli v každé třídě, mobilní učebnu s  chromebooky, tablety a notebooky, které si můžou vzít do třídy, ale i zařízení v počítačové učebně. IT techniku využívají nejen žáci 4. a 5. třídy v rámci hodin informatiky, ale i žáci ostatních ročníků. Je velkým zdrojem informací i zábavným pomocníkem v procvičování a upevňování učiva. Velkou předností je okamžitá kontrola výsledků a hlavně práce vlastním tempem každého žáka. Pedagogové a paní asistentky se tak mohou věnovat více dětem, které potřebují dopomoc, vysvětlení, případně další individuální péči. Foto.

Během víkendu se náš běloveský pedagogický tým seberozvíjel při zážitkovém workshopu v Jičíně. Naučili jsme se některé seberozvojové techniky, zabývali jsme se také uvědomováním si vlastních hodnot a nechyběla ani relaxace.
V nedělní části jsme se zaměřili na paměť. MUDr. Michaela Karsten nás poutavě seznámila s některými paměťovými technikami a naučila nás, jak efektivně ukládat poznatky do paměti.
 Věříme, že vše co jsme si odnesli, budeme posílat dát a pomůže nám to ještě lépe rozvíjet naše žáky! Foto.

Halloween ve školní družině

……minulý týden jsme si ve družině užili halloweenské řádění. Děti si  na zahradě prošli bojovou stezku.  Pokud  se jim podařilo  splnit   všech 12 úkolů  a  rozluštit tajenku, získali   medaili a drobnou sladkou odměnu. 
Protože tajenka zněla “Strašidelná oslava”, tak se  hned po vyhodnocení  mohlo začít tančit, soutěžit  a hrát různé vyřazovací hry…….Podívejte se do fotogalerie, jak se nám to celé dařilo.

 

Pěšky do školy

Naše škola se v září zapojila do celorepublikového projektu “Pěšky do školy”. Podle výsledků, které nám zaslali minulý týden,  jsme v rámci královéhradeckého kraje skončili na 11. místě. Děkujeme dětem a pracovníkům školy, kteří  přišli PĚŠKY DO ŠKOLY,  ale i rodičům a prarodičům, kteří bezpečně doprovodili  do školy své děti.

 

Energetické nápoje

Bohužel i na naší škole se začaly objevovat ve větší míře nevhodné energetické nápoje, které děti popíjí ( někdy i sdíleně)  a považují je za prestižní záležitost. Než koupíte další lahev,  přečtěte si tento článek a moc prosíme, pomozte nám tento trend zvrátit. Děkujeme za spolupráci.