Třeťáci na vlastivědné vycházce

V pátek se třeťáci vydali do centra města, čekal je nejen pohled z kostelní věže Adam, ale hlavně spousta zajímavých informací od ochotného pana Kašpara o historii náchodských zvonů, obléhání města švédskými vojsky i historii tajné chodby vedoucí ze zámku. Nezapomněli jsme si také popovídat  o sloupech na náměstí, městském pranýři, podkově na Karlově náměstí a našem slavném rodákovi Josefu Škvoreckém. A abychom neplnili jen naše hlavy, museli jsme se na zpáteční cestě zastavit v cukrárně na zmrzlinu. Foto.