Evakuace školy

Poslední týden proběhla cvičná evakuace školy. A tak si můžeme být jisti, že jsme připraveni  – ovšem doufáme, že to nebudeme nikdy skutečně potřebovat! Velké díky patří běloveským hasičům, kteří nám předvedli  zásah i techniku. Foto