Hurá na prázdniny!

Školní rok utekl rychleji než jsme se nadáli a je tu poslední zvonění tohoto roku. S dětmi jsme se rozloučili společně, zazněla slova díků, ocenění i povzbuzení, která si žáci zajisté za celoroční práci zaslouží.  
Než se však děti rozjedou na prázdniny, rádi bychom i  Vám rodičům poděkovali za celoroční spolupráci, trpělivost, podporu i pomoc! 

Přejeme Vám všem krásné léto, pohodovou dovolenou, načerpání nových sil a v  září se budeme opět na všechny těšit!

                                                                                                                         Zaměstnanci školy