Prodej lístků na obědy na září 2018

Pro rodiče budoucích prvňáčků a pro rodiče, kteří chtějí platit obědy hotově.

STŘEDA  29. srpna     9:00 – 11:00

ČTVRTEK 30. srpna    9:00 – 11:00

PONDĚLÍ 3. září           7:30 – 9:30

Pro rodiče, kteří chtějí platit obědy platbou na účet:

-datum k úhradě dejte prosím nejpozději k 18. srpnu, aby mohla být platba včas zúčtována

– nezapomeňte prosím nastavit dostatečnou finanční částku.

číslo účtu vedeného u KB 115-5494990237 kód banky 0100 do zprávy pro příjemce uveďte  – jméno strávníka !!!!!!! variabilní symbol – 2017