Organizace 1. školního týdne

Žáci 1. třídy

3.9. Zahájení šk. roku od 8 hodin, slavnostní uvítání, přibližný odchod žáků ze školy v 9 hod. Jídelna bude  vydávat obědy od 10:30 do 12 hodin.
4.9. – 5. 9. Výuka od 7:45 hod. do 9:35 hod.
6.9. – 7.9. Výuka od 7:45 hod. do 10:45 hod. Od 10.9. pravidelná výuka dle rozvrhu.

Žáci 2.- 5. třídy

3.9. Zahájení šk. roku od 8 hod., přibližný odchod žáků ze školy v 9 až 9:30 hod. Jídelna bude vydávat obědy od 10:30 do 12 hodin.
4.9. a 7.9.  Vyučování začíná v 7:45 hod., ukončení v cca 11:15 až 11:45 hod. dle kapacitních možností šk. jídelny.
4.9. Třídnické práce.
Od 5. 9. Zkrácená výuka dle rozvrhu.
Od 8.9. Pravidelná výuka podle rozvrhu