Návštěva pravěku

V úterý 13. listopadu jeli žáci třetí až páté třídy do archeoparku ve Všestarech. Teď je jim už bližší život pravěkých lovců, sběračů a prvních zemědělců. Slyšeli, jak pravěcí lidé žili, viděli, jak bydleli a sami si zkusili čistit kožešinu, sekat dřevo, drtit obilí, obdělávat pole, házet šípem a kopím a další činnosti. Vraceli se plni zážitků a až se budou učit o pravěku, určitě si  na toto dopoledne vzpomenou. Foto.