Matematická soutěž

V měsíci únoru se 4. a 5. třída zúčastní mezinárodní matematické soutěže Pangea. Děti budou vyplňovat test online ve škole. Bližší informace o soutěži a otázky z minulých ročníků najdete zde.