Předškolák 2. část

Ve středu 13. 2. se konalo druhé setkání předškoláků v Bělovsi. Předškoláci si hráli s písmeny a slovy, kreslili obrázky k daným písmenům. Při kreslení si procvičili barvy, dokonce i v angličtině. Děti ukázaly, jak správně drží tužku a na závěr si i zazpívaly.
Rodiče předškoláků vyslechli přednášku na téma “Školní zralost” vedenou paní psycholožkou Mgr. Martinou Švecovou z PPP v Náchodě.
Rodiče budoucích školáků se dozvěděli mnoho poučného o tom, jak připravit svého předškoláka na školu a svými dotazy a zkušenostmi rozvinuli přednášku v bezprostřední besedu. Podle slov maminky předškoláka Aleše Kurtaka  byla tato přednáška velice zajímavá. Paní Švecová se umí vcítit do duše dítěte a rozebrat problém, se kterým se rodiče přijdou poradit. Moc paní Švecové děkujeme.