IN LINE BRUSLENÍ

Od dubna, po ukončení plaveckého výcviku, bude v rámci hodin TV probíhat výuka IN LINE bruslení (7 lekcí v 7 týdnech, 1 hodina TV). Vše jsme domlouvali a předběžnou přihlášku jste dostali na začátku školního roku. Podrobné informace,  týkající se organizace, přihlášené děti včas dostanou.
Pokud by se chtěl ještě někdo dodatečně přidat, budeme moc rádi. Informace zde nebo u paní učitelky Ťokanové ( i přihlášení). Brusle i chrániče lze půjčit.