Vlastivěda ve 4. třídě

V druhém pololetí se čtvrťáci začínají seznamovat s dějinami své vlasti. Pro větší názornost si vytváříme časovou osu, na které zaznamenáváme ty nejdůležitější mezníky našich dějin.
Ve skupinách se učíme vyhledávat nejzásadnější informace k tématu  z učebnice, naučných knih, encyklopedií a internetu. Učíme se vše graficky přehledně zpracovat, roztřídit, spolupracovat ve skupině, obhájit svůj názor, ale i respektovat pohled  jiného kamaráda. Obohacujeme se i nasloucháním, zkoušíme si říci o radu a také nést odpovědnost za naši práci. Je to sice časově náročnější, ale určitě to stojí za to!! Foto.