Setkání předškoláků

Poslední setkání předškoláků proběhlo tento týden a bylo moc prima! Tématem byla hlavně matematika, čísla a matem. pojmy…. Samozřejmě jsme si to zpestřili  i pohybem, tvořením a hraním. Děti předvedly, že už jsou na školu dobře připravené a jsou také otevřené k novým zážitkům a objevování. Nakonec nás čekalo malé překvapení. Děti si mohly vyzkoušet pokusy, předvídat, co se v nich stane a také  zjistit, proč to právě takhle funguje. V dubnu se na budoucí školáky těšíme u zápisu! Foto.