Fotografování tříd

Připomínáme společné fotografování tříd  29. 4.  cca od 10.00 hodin. Pokud by chtěl někdo navíc ještě společné skupinky s kamarády, prosím, oznamte to třídnímu učiteli/ učitelce, aby nedocházelo k nedorozuměním. Cena společné fotografie je 40 kč,  cena fotografie s kamarády je 30 Kč. Děkujeme za pochopení.