Organizace posledního týdne školního roku 2018/2019

  • 24. – 25. 6. – třídnické práce, vybírání a rozdávání učebnic (prosíme o jejich kontrolu, případné slepení), donést si větší igelitku/y na věci (VV, výkresy…)
  • 24. 6. – poslední in-line brusle (10.00 – 1. třída, 10.55 – 2. a 3., 11.50 – 4. a 5. třída)
  • 25. 6. – vyučování končí v 11.40 – 11.50 (dle kapacitních možností jídelny)
  • 26. 6. kino “Jak vycvičit draka 3” – sejdeme se ve třídách, s sebou batůžek, pití a svačinu, návrat na oběd (1.- 3. třída kolem 11.30, 4. a 5. kolem 12.00)
  • 27. 6. program dle tříd, sejdeme se jako obvykle  ve svých třídách
  • Obědy –    rozhodnout se o posledním dnu 28. 6. – oběd se vydává už od cca 10.00 (do cca 11.00). Případně včas odhlásit, nejpozději do 25. 6. (do 10.00)!
  • 28. 6. – slavnostní ukončení školního roku, vysvědčení, předpokládaný konec 9.00 – 9.30hod, provoz šk. družiny do 14.00 hod.
  • Stravenky na další školní rok platit přes účet v polovině srpna (do 18.8.). Neplatit v červenci! Asi v polovině července bude vyúčtování.