Ukončení školního roku

V pátek jsme ukončili školní rok. Na závěr proběhlo celoškolní vyhodnocení sběrů a všichni se rozloučili s žáky 5.třídy. Popřáli jsme si krásné prázdniny…… Foto.