Vlastivěda zase trochu jinak……

Páťáci si opakují a rozšiřují  znalosti o krajích České republiky. Tentokrát zase jinou formou než ve 4.třídě. Pracujeme ve skupinách a vytváříme si společnou mapu celé republiky, rozdělenou do krajů, snažíme se v učebnicích, mapách, odborné literatuře, internetu či jiných zdrojích najít vše podstatné o krajích a přehledně to zaznamenat do mapy. Učíme se vyhledávat a třídit informace, vhodně je doplňovat obrázky, také spolupracovat mezi sebou, vzájemně si poradit, pomoct, rozvrhnout si práci a všechno dobře zorganizovat, abychom práci stihli včas dokončit.  Vše jsme propojili ještě s výukou informatiky.  Celek budeme prezentovat po dokončení práce. A ještě pár fotografií z našich hodin vlastivědy.