Návštěvu IQparku jsme si opravdu užili…

Čekala na nás spousta interaktivních exponátů a aktivit, které jsme si mohli nejen prohlédnout, osahat, ale hlavně i vyzkoušet. Nejvíce se nám líbilo v kajutě potápějícího se Titanicu, v zrcadlovém bludišti, na staveništi s jeřábem, ve vodním světě. Někteří se odvážili vyzkoušet fakírské lůžko. Skvělá byla i velká science show. Foto k nahlédnutí zde.