Hudební výchova ve 4. třídě

Při hodinách HV zpíváme, posloucháme hudební ukázky, povídáme si o hudebních skladatelích, seznamujeme se se základní hudební teorií…  Tentokrát jsme si vyrobili hudební nástroj. Jde o dešťovou hůl, o které jsme si povídali, když jsme měli téma vody v hudbě. Je to perkusní (bicí) hudební nástroj, který pochází od původních obyvatel Ameriky, kteří jej vyráběli z dutých kaktusů plněných semínky. Na výrobu těch našich se můžete zeptat čtvrťáků, kteří natočili i malou ukázku.