Prezentace naší práce

Ve vlastivědě jsme si při skupinové práci vytvořili mapu krajů,  doplnily jsme je o zajímavosti a obrázky, které jsme se naučili vyhledávat a  upravovat při informatice a teď nás čekala ještě nejtěžší část projektu- prezentovat svou práci před třídou. 
Každý z žáků si připravil souvislé povídání o 2-3 krajích, nechyběly zajímavosti, popis u mapy, interakce se třídou. Vzájemně jsme si prezentaci zhodnotili, ocenili a dali doporučení pro další  práci. Věřím, že jsme si odnesli mnohem více než jen znalosti o krajích! Foto.