Prima pomocníci

Naše škola se zapojila do projektu na zlepšování kvality výuky a protože si uvědomujeme, že moderní technika je nezbytnou součástí dnešního života, nesmí chybět ani v naší škole! Žáci napříč ročníky používají tablety a chromebooky  během skupinových i párových prací, ale také individuálně k vyhledávání informací i procvičování… Je to prima pomocník! Foto.