Předškolák

 Ve středu 16. ledna se v naší škole v rámci dne otevřených dveří konala první část projektu “Předškolák v Bělovsi”. Panáček Bělovesáček provedl děti i jejich rodiče po škole, ukázal jim družinu, jídelnu i hřiště. Potom předal pan ředitel rodičům veškeré informace o škole a zodpověděl na jejich dotazy. Předškoláci si zatím vyzkoušeli, jak se sedí ve školních lavicích, ukázali si, která ruka je pravá a levá a naučili se krátkou básničku o tom, že ve škole si to moc užili. A aby ne, když dostali jedničku, sladkost a ještě pro ně  školáci v družině upekli perník. Foto.