Pololetní vysvědčení

Ve čtvrtek 30.1. budou děti dostávat výpis pololetního vysvědčení. Tento výpis se nevrací zpět do školy, ale zůstává dětem. Rodiče pouze potvrdí zhlédnutí podpisem v notýsku nebo v žákovské knížce.
Tento den bude upraven i konec vyučování. 
1.-3. třída bude končit v 11:40 hod.
4.-5. třída bude končit v cca 12 hodin – dle kapacitních možností školní jídelny.
V pátek 31.1. jsou jednodenní pololetní prázdniny.