Předškolák v Bělovsi

V rámci projektu Předškolák se ve čtvrtek 13. 2. bude konat pro rodiče přednáška na téma školní zralost vedená paní psycholožkou Mgr. Martinou Švecovou.
Tato přednáška se uskuteční v naší škole již počtvrté a doufáme, že se opět  rodiče budoucích školáků dozvědí mnoho poučného o tom, jak připravit svého předškoláka na školu a svými dotazy a zkušenostmi rozvinou přednášku v bezprostřední besedu. Plakát naleznete zde.