AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISŮM K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 1. Zápisy budou probíhat od 2. do 9. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí
  ve škole. 
 2. Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání budou podávány  bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole následujícími způsoby:
 • do datové schránky školy, 
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail), 
 • poštou, 
 • vhozením do schránky školy.
 1. Po doručení žádosti škola zašle zákonnému zástupci na e-mailovou adresu (telefonní číslo) přidělené registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení v případě vyhovění žádosti. Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude doručováno v souladu se správním řádem.
 2. Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitelky/ředitele školy.
 3. Žádost je možné stáhnout zde a z webových stránek města Náchoda. Pokud nemá zákonný zástupce přístup k internetu, popř. nemá možnost si žádost vytisknout, může si ji po dohodě s ředitelkou/ředitelem školy vyzvednout v úterý 7. dubna 2020 ve škole.
 4. Žádosti jsou pro všechny školy jednotné, zákonný zástupce v záhlaví žádosti vyplní název školy, do které žádost podává – tedy Základní škola, Náchod, 1. Máje 365
 1. Po ukončení mimořádných opatření školy uspořádají setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli.

  Děkujeme za pochopení a těšíme se na nové prvňáčky a klidný školní rok 2020/2021.

                                                                                                         Pedagogičtí zaměstnanci školy