Předběžné informace k návratu do škol

I když jsou lavice ve škole stále prázdné, všichni pilně pracují. Děti i pracovníci naší školy. Žáci mají učivo zadávané na svých třídních stránkách, setkávají se při pravidelných videokonferencích. V rodinách, kde chybí technické vybavení, komunikují učitelé s žáky a rodiči přes mobilní telefon. 
I ve škole a na školní zahradě se nezahálí. Probíhají úpravy (např. nová síť u hřiště) a úklid prostor, chystají se pomůcky…
Všichni se už těší, až se budou moci vrátit do školy, do zaběhnutého režimu. Zatím vše směřuje k 25. květnu, ale za upravených hygienických a provozních podmínek. Čeká se na vydání metodik, jak správně postupovat. Jakmile budeme vědět konkrétní podobu otevření školy pro žáky, budeme Vás informovat.
Znovu chceme moc poděkovat rodičům, ale i všem ostatním, kteří pomáhají dětem s učením za spolupráci a jejich trpělivost, dětem za jejich snahu a píli. Zároveň všem přejeme krásný začátek května a pevné zdraví.