Upozornění školní jídelny

Vážení rodiče, 
v době do konce školního roku 2019/2020 vzhledem k zpřísněným hygienickým podmínkám nebude možné vyzvedávat  oběd v 1.den nemoci ve školní jídelně do vlastních jídlonosičů. Oběd Vám bude paní kuchařka dávat do jednorázových nádob  a to pouze v době od 11:00 hod do 11:10 hod, aby nedošlo ke kontaktu s ostatními strávníky. Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví!