Organizace konce školního roku 2019/2020

  • 24. – 25. 6. – třídnické práce, vybírání a rozdávání učebnic (prosíme o jejich kontrolu, případné slepení), program se může lišit v jednotlivých třídách
  • Obědy –    rozhodnout se o posledním dnu 26. 6. – oběd se vydává už od cca 10.00 (do cca 11.00). Případně včas odhlásit, nejpozději do 23. 6. (do 10.00)!
  • 26. 6. – slavnostní ukončení školního roku, vysvědčení, předpokládaný konec  9.00 – 9.30hod, provoz šk. družiny do 14.00 hod.
  • Stravenky na další školní rok platit přes účet v polovině srpna (do 18.8.). Neplatit v červenci! Asi v polovině července bude vyúčtování.