Úspěchy našich žáků

Ačkoli školní rok právě skončil musím ještě dopsat jeden článek o  našich páťácích. Myslím, že můžeme být právem hrdí na jejich úspěchy v přijímacím řízení- obsadili  mimo jiné první pozici v jazykové třídě, první ( sdílenou ) pozici v matematické třídě a celkem čtyři se úspěšně dostali na Jiráskovo gymnázium v Náchodě. To je opravdu velký úspěch, moc gratulujeme! A běloveské škole přejeme další stejně šikovné žáky!