Organizace 1. školního týdne

Žáci 1. třídy

1.9. Zahájení šk. roku od 8 hodin, slavnostní uvítání, přibližný odchod žáků ze školy v 9 až 9:30  hod. Jídelna bude  vydávat obědy od 10:30 do 12 hodin.
2.9.  Výuka od 7:45 hod. do 9:35 hod., navazuje školní družina (pro přihlášené děti), oběd se bude vydávat od cca 11 hodin
3.9. – 4.9. Výuka od 7:45 hod. do 10:45 hod, navazuje školní družina (pro přihlášené děti), oběd se bude vydávat od cca 11 hodin
Od 7.9. pravidelná výuka dle rozvrhu.

Žáci 2.- 5. třídy

1.9. Zahájení šk. roku od 8 hod., přibližný odchod žáků ze školy v 9 až 9:30 hod. Jídelna bude vydávat obědy od 10:30 do 12 hodin.
2.9.   Vyučování začíná v 7:45 hod., ukončení pro 2. a 3. třídu v  11:40 hod, ukončení pro 4. a 5. třídu v cca 11:55 hod – dle kapacitních možností školní jídelny..
3.9. Vyučování začíná v 7:45 hod, ukončení pro 2. a 3. třídu v 11:40 hod. Pro 4. a 5. třídu zkrácená výuka do cca 11: 55 hod .
Od 4.9.   Výuka do cca 11:40 – 11:55 hod dle kapacitních možností školní jídelny.
Od 7. 9. Pravidelná výuka dle rozvrhu.

Před začátkem školního roku nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti. Po příchodu do školy si žáci dezinfikují ruce. Stále platí zvýšená hygienická pravidla. Škola nevpouští do budovy dítě nebo dospělého s příznaky nemoci. Budeme  se snažit zachovat chod školy bez velkých omezení- funguje školní družina,  jídelna, kroužky… Do budovy školy bude omezen vstup cizích lidí.

·