Informace ke školnímu roku 2020/2021

Vážení rodiče,
dovolte nám před začátkem školního roku shrnout pár nezbytných informací. Všichni doufáme, že tento školní rok bude klidnější a s co nejmenšími omezeními. Nicméně nějaké změny budou.

  • Stále platí zvýšená hygienická pravidla, pravidelná dezinfekce rukou i vyšší hygienický standard v jídelně i ve škole.
  • První školní den bude do budovy školy umožněn vstup rodičům i prarodičům prvňáků, doporučujeme použít roušku, ale necháváme na Vašem uvážení, nejedná se povinnost. Věříme, že se pro nové prvňáčci jedná o jedinečný den, a proto bychom chtěli jeho průběh co nejméně narušovat.
  • Ostatní rodiče bychom poprosili, aby se s dětmi 1.9. 2020 rozloučili před budovou školy a dovnitř nevstupovali.
  • Od 2.9. 2020 prosíme všechny rodiče o respektování omezení vstupu do budovy školy. Pokud to je nezbytné, prosím domluvte se s třídními učiteli telefonicky nebo mailem na individuální schůzce. Děkujeme za pochopení. Na prvňáčky bude ráno čekat v přízemí paní učitelka nebo paní asistentka a pomůže jim v šatně, doprovodí do třídy apod.
  • Během školního roku především apelujeme na zodpovědné chování, prosím, neposílejte do školy nemocné děti s teplotou , dýchacími obtížemi, kašlem… pokud se u dítěte tyto příznaky objeví, jsme povinni je izolovat a telefonovat Vám s žádostí o jejich vyzvednutí.
  • Prosím, sledujte webové stránky školy ( ev. třídní stránky), kde budeme aktuálně informovat o případných změnách. Děkujeme a moc si všichni přejeme, abychom mohli vyučovat Vaše děti bez zbytečných omezení a prožili klidný školní rok 2020/2021.
                                                                                                                  Zaměstnanci ZŠ Běloves