Projektový den “Korálkování”

V pátek 2. října se konal ve školní družině projektový den na téma “Korálkování”.   
Děti si vlastnoručně vyrobily krásné náramky a dozvěděly se mnoho zajímavých informací o materiálech a historii korálků.
Děkujeme paní Segečové za uskutečnění projektového dne. Fotky řeknou vše.