Projektový den – První pomoc

Dne 6. 10. proběhl ve 3. třídě projektový den na téma “První pomoc”. Navštívila nás zdravotní sestra paní Bc. Pavlína Divišková. Pracuje v Oblastní nemocnici v Náchodě na chirurgickém oddělení jako sálová sestra. Paní sestřička seznámila žáky nejdříve s nutností chránit své zdraví ochrannými pomůckami při práci a při sportu. Když ale k úrazu u dítěte dojde, jak mu máme v takové situaci pomoci. Vysvětlila dětem, že v první fázi je třeba požádat o pomoc. Předvedli jsme si, jak telefonovat na záchrannou službu, aby naše volání bylo, co nejpřesnější a nejkratší. Naučili jsme se důležitá telefonní čísla. Potom jak zahájíme první pomoc. Ukázala dětem, jak se pokusit o zastavení krvácení, obnovení dechu a srdeční činnosti. Ve dvojicích se žáci naučili umístit zraněného do stabilizované polohy. Vysvětlili jsme si zásady 5 T – transport, ticho, tekutiny, teplo, tišící prostředky, tedy, jak o zraněného pečovat do příjezdu sanitky. Žáci si zkusili po názorné ukázce obvázat ruku a nohu. Sestřička pro pobavení dětí ukázala, jak obvázat hlavu na paní učitelce. Na závěr rozdala paní Divišková dětem kartičky, na které si měly napsat důležitá telefonní čísla. Kdo si je dobře zapamatoval, dostal odměnu. Kartičku si mohou děti uložit pro případ potřeby. Projektový den se velmi vydařil. Domnívám se, že projektové dny zaměřené na praktické činnosti, zvláště týkají – li se ochrany zdraví a první pomoci, jsou pro žáky velmi důležité a doufám, že si tím, že si vše prakticky vyzkoušeli i hodně zapamatovali a dokázali by to v případě potřeby i použít. Foto.