Provoz školní jídelny po dobu uzavření školy (14. – 23. 10.)

Školní jídelna bude vařit jen v případě, že bude dostatečný počet strávníků. Vařili bychom od čtvrtka 15. 10. do pátku 23. 10. Jídlo je možné odebrat i do jídlonosiče. Od středy 14.10 byly všechny obědy automaticky odhlášeny. Zájemci o obědy se budou moci přihlásit na mailové adrese jidelna@zsbeloves.cz nebo na telefonním čísle 491 814 387. Oběd je nutné přihlásit nejpozději do 10 hodin předcházejícího dne.  Obědy se budou vydávat od 11:30 do 12:30 hodin.