Uzavření škol od středy 14.10. 2020

Od středy 14.10. 2020 dochází k uzavření škol, žáci přecházejí na distanční výuku. Informace dostanou žáci/rodiče e-mailem nebo je naleznete na stránkách jednotlivých tříd.  Videovýuka bude vedena v prostředí GoogleMeet – starší děti již dobře znají. Pro připojení lze použít počítač, tablet i mobil. 
Věříme, že po podzimních prázdninách se zase potkáme ve škole!!