Video výuka na naší škole

A je to tady zase! Školy se pro žáky zavřely, ale to nás nemůže zastavit v přerušení výuky.  Zkušenosti z jara s video výukou už máme, a tak jsme začali hned ve středu vyučovat. Třídy se proměnily v promítací studia a učitelé svým zodpovědným přístupem nenechali žáky ani rodiče na pochybách, že jsou připraveni čelit dalším výzvám! 
Moc si všichni přejeme, aby se mohly děti už brzy vrátit do lavic, do té doby budeme pravidelně zdravit děti pouze přes monitory počítačů. Přejeme všem pevné zdraví a mnoho sil! Foto.