Výuka od 2.11. 2020

Vážení rodiče,

ze současné epidemiologické situace vyplývá, že se žáci 2.11. do svých tříd nevrátí a zatím nevíme, kdy tento okamžik nastane. Distanční výuka tedy pokračuje, prosíme sledujte informace na stránkách jednotlivých tříd.  Pokud budete mít cokoli na srdci, prosím, pošlete mail – třídním učitelům nebo jednotlivým vyučujícím. Pokusíme se najít společné řešení.  Přejeme Vám pevné zdraví a hodně sil. 
                                                                                                                               Zaměstnanci ZŠ Běloves