Oznámení školní jídelny

Školní jídelna oznamuje, že žákům kteří od  18.11. nebo od 30.11. nastoupili/nastupují  do školy a běžně se stravovali ve školní jídelně, budou obědy přihlášeny automaticky.  Každý strávník dostane lístek s výši částky, která je nutná k doplacení ceny stravného na měsíc prosinec.
Toto oznámení se  týká strávníků platících v hotovosti. V případě nejasností, nebo pokud nechcete obědy odebírat, prosím, kontaktujte jídelnu. Děkujeme.