Výuka od pondělí 4.1. 2021

Dne 23.12.2020 se Vláda České republiky usnesla na vydání krizového opatření, kterým omezuje osobní přítomnost žáků na vzdělání. Od 4.1. 2021 bude výuka organizována podle epidemiologického stupně číslo 5. To znamená:

  • První a druhá třída – prezenční výuka ve škole. Všichni musí mít povinně roušky (prosíme o jednu náhradní…). Výuka bez HV a TV. Prosím sledujte webové  stránky tříd.
  • Provoz ŠJ – 1. a 2. ročník obědvají ve ŠJ, žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd s sebou.  Stálí strávníci z 1. a 2. třídy mají oběd přihlášený automaticky, informace o platbě dostanou v lednu.  Žáci 3. – 5. třídy, kteří chtějí chodit na oběd se musí nahlásit  u vedoucí školní jídelny.
  • Provoz ŠD – musí se zachovat homogenní skupiny – provoz pro 1. a 2. třídu bez omezení.
  • 3., 4. a 5. třída přechází od 4.1. 2021 na distanční výuku. Bližší informace najdete na třídních stránkách.