Uzavření škol i pro 1. a 2. třídu

Od pondělí 1.3.2021 dochází k uzavření škol také pro 1. a 2. třídu, žáci přecházejí na distanční výuku. Informace dostanou žáci/rodiče e-mailem nebo je naleznete na stránkách jednotlivých tříd.  Videovýuka bude vedena v prostředí GoogleMeet –  děti již dobře znají z podzimu. Pro připojení lze použít počítač, tablet i mobil. 

Moc si přejeme a doufáme, že se všichni brzy potkáme ve škole!! Ale teď to musíme nějak zvládnout, přejeme Vám hodně sil a zdraví do této nelehké doby.                                                                                                                                                                            Pracovníci ZŠ Běloves