Zprávy ze školní jídelny k provozu od 12.4.

Od 12.4. začínáme opět vařit. Všechny třídy, které budou ve škole na prezenční výuce  tj. 1.,3., a 4.  budou mít obědy přihlášené automaticky v liché týdny do konce měsíce dubna.  2. a 5. třídy budou mít obědy automaticky  přihlášeny pouze na příští -sudý týden.
Pokud si někdo bude chtít přihlásit nebo odhlásit oběd, může přes internet v aplikaci strava.cz, mailem nebo telefonicky.
Přihlásit obědy si mohou i žáci, kteří budou mít distanční výuku. Jídlo jim bude vydáno do jídlonosiče. Přesný čas vyzvednutí upřesníme.
Odhlásit a přihlásit obědy přes aplikaci strava.cz Vám půjde v případě, že máte na kontě dostatek financí.