Informace k návratu dětí do škol

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí MŠMT bude, jak už víte, od 12.4. probíhat prezenční i distanční výuka.

V týdnu od 12.4.2021 a každý další lichý týden přijdou prezenčně do školy děti z 1.,3. a 4. třídy.

V týdnu od 19.4.2021 a každý další sudý týden přijdou prezenčně do školy děti z 2. a 5. třídy.

 • V týdnech, kdy nejsou děti ve škole, probíhá distanční výuka.
 • Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna účastí dětí na testování na COVID 19. Pokud se žák neúčastní testování je zakázána jeho přítomnost ve škole. 
 • Žáky budeme testovat AG LEPU – testem (výtěr v přední části nosu) v pondělí a ve čtvrtek daného týdne. (U testování, v případě nutnosti,  můžete být přítomni.) 
 • V případě pozitivního testu u vašeho dítěte budete vyzváni k jeho vyzvednutí a dojití na PCR – testy. Pokud se pozitivita nepotvrdí, žák se bude moci vrátit do školy. (Když se potvrdí v pondělí, půjde žák do karantény, když ve čtvrtek, půjde celá třída.)
 • Pokud bylo vaše dítě pozitivně testováno na COVID 19 RT- PCR testem a následně mu byla nařízena izolace, má ochrannou lhůtu 90 dní, ve které se na něj nevztahuje testování. (Toto musíte doložit potvrzením. Potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě.)
 • Ve škole budou nadále platit všechna režimová opatření jako nošení ochrany úst, zvýšená hygiena rukou, dezinfekce pracovních a společných prostor, atd.
 • Škola bude organizována tak, že se jednotlivé třídy nebudou v šatně, škole, jídelně ani družině potkávat. Ranní družina bude od 6. 30. Žáci, kteří chodí do ranní družiny, budou otestováni tam. 
 • Provoz školní družiny je nezměněný, ranní družina od 6:30 hod, odpolední do 16 hodin.  


  Organizace dne – koncové hodiny, začátek vyučování ZDE
  Video s testováním žáků… zde.

Věřte, že se celou situaci a především testování vašich dětí budeme snažit profesionálně zvládnout tak, aby děti netrpěly fyzicky a hlavně psychicky. Aby neměly strach z testování, ale radost z návratu do školy!