Novinky ze školy

Ani v této složité době jsme  v běloveské škole  nezastavili naše úsilí o stále hezčí a modernější školu, která by  našim žákům i pedagogům vytvořila co nejlepší podmínky pro vzdělávání.
Nakoupili jsme nový nábytek do školní družiny, vyměnili  projektor v páté třídě, koupili nové počítače a chromebooky i nové vybavení do kabinetu pro asistenty pedagogů. Věříme, že  je budeme moci brzy užívat na 100%. Foto zde.