Informatika v páté třídě

Páťáci se v hodinách informatiky učí jak vytvořit prezentaci, mimo toho že se stále zdokonalují ve zpracovávání, vyhledávání a třídění informací, učí se i prezentovat svou práci před spolužáky, zodpovídat jejich zvídavé otázky a vzájemně si dávají rady a doporučení k tomu, aby příště jejich práce byla ještě lepší. Foto.