Organizace konce školního roku 2020/2021

  • 28. – 29. 6. – třídnické práce, vybírání a rozdávání učebnic (prosíme o jejich kontrolu, případné slepení), program se může lišit v jednotlivých třídách
  • 28. – 29. 6.  ukončení vyučování  pro  1., 2. a 3. třídu v cca 11:40 hod, pro ostatní třídy v cca 12 hodin dle kapacitních možností školní jídelny
  • 30. 6. – oběd se vydává už od cca 10.30 hod (do cca 11.30). 
  • 30. 6. – slavnostní ukončení školního roku, vysvědčení, předpokládaný konec  9.00 – 9.30hod, provoz šk. družiny do 14.00 hod.