Pasování na čtenáře

Prvňáci byli v tomto týdnu pasováni na čtenáře, v knihovně nejdříve ukázali, jak umí krásně číst a  že se opravdu mohou stát „čtenáři“. Samozřejmě nechyběla ani sladká odměna v podobě zmrzliny. Foto zde.