Prvňáčci dostali Slabikáře

V pondělí 22. listopadu přišel prvňáčkům balík od kocoura Sama. V něm je čekaly Slabikáře. Nafouknutými balónky svoji novou knížku oslavili a přípitkem potvrdili, že je do konce roku celé přečtou. Nejlepší písaři dostali i povolenku na psaní perem. Byl to slavnostní den. Foto zde.