Fotografování tříd

 Společné fotografování tříd proběhne 19.5. 2022 . Pokud by chtěl někdo navíc ještě společné skupinky s kamarády, prosím, oznamte to třídnímu učiteli/ učitelce, aby nedocházelo k nedorozuměním. Cena společné fotografie je 50 Kč,16 cena fotografie s kamarády je 30 Kč. Děkujeme za pochopení.