Dotazníkové šetření pro rodiče žáků 4. tříd

Vážení rodiče žáků 4. tříd. 
Obrátil se na nás Nejvyšší kontrolní úřad s prosbou o dobrovolnou spolupráci při realizaci dotazníkového šetření, které je součástí probíhající kontrolní akce č. 22/02 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu digitálního vzdělávání“.
Účelem dotazníkového šetření je získat informace o pohledu ředitelů, učitelů a rodičů žáků na oblast digitálního vzdělávání na základních školách.

Dotazník pro rodiče je k vyplnění zde. 

Děkujeme za spolupráci.