Organizace konce školního roku 2021/2022

  • 27. – 28. 6. – třídnické práce, vybírání a rozdávání učebnic (prosíme o jejich kontrolu, případné slepení), program se může lišit v jednotlivých třídách
  • 27. – 29 . 6.  ukončení vyučování  pro  1., 2. a 3. třídu v cca 11:40 hod, pro ostatní třídy v cca 12 hodin dle kapacitních možností školní jídelny
  • 29. 6. – filmové představení, cena 60 Kč
  • 30. 6. – slavnostní ukončení školního roku, vysvědčení, předpokládaný konec  9.00 – 9.30hod, provoz šk. družiny do 14.00 hod 
  • 30. 6. – oběd se vydává už od cca 11 hod (do cca 11.30).  Prosím, pokud budete odhlašovat oběd na 30.6., nezapomeňte ho odhlásit včas, tedy do 24.6. do 10 hodin.
  • Stravenky na další školní rok, prosím, plaťte přes účet v polovině srpna (do 18.8.). Neplaťte, prosíme,  v červenci! Asi v polovině července bude vyúčtování.