Dopravní hřiště

V říjnu šli čtvrťáci na dopravní hřiště. Nejprve si vyslechli v učebně přednášku o bezpečném chování na silnici, seznámili se se základními pravidly silničního provozu, připomenuli si dopravní značky. Potom nasedli na kola a uplatňovali získené poznatky v praxi. Všichni byli šikovní, nezaskočil je žádný karambol. Na jaře půjdeme na dopravní hřiště znovu a budeme se snažit získat průkaz cyklisty. Foto.